ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Α? ΚΑΙ Β? ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΈΤΟΥΣ 2015-2016 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ?ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΚΙΔΗ?

Δείτε την διακήρυξη του  Α’ κύκλου.
Δείτε την διακήρυξη του Β’ κύκλου.

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ