Πανελλήνιο Συνέδριο-Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας: Ερευνητικές μελέτες και Πρακτικές εφαρμογές

Δείτε τα έγγραφα:
Διαβιβαστικό: εδώ.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ : εδώ.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: εδώ.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: εδώ.

Share:

Author: pdestellad