ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ – ΕΒΠ 2015

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης και μόνο στην οποία επιθυμούν να προσληφθούν.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 07-08-2015 μέχρι 14-08-2015.
Παρακαλούμε δείτε τα σχετικά έγγραφα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.Δ.Ε.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΒΠ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΕΠ

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ