ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Ε.Ε.Π ΚΑΙ Ε.Β.Π 2015-2016

Οι   ενστάσεις   υποβάλλονται   στην  υπηρεσία  μας εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, ήτοι από 17-09-2015 μέχρι και 18-09-2015, με φαξ στο 2231066167 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@stellad.pde.sch.gr.

Διαβιβαστικό

Αξιολογικοί Πίνακες Ε.Ε.Π.

Αξιολογικοί Πίνακες Ε.Β.Π.

Πίνακας απορριπτέων

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ