Ορισμός Επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή Γραφείου Γενικού Τουρισμού στο πλαίσιο του Προγράμματος Euroscola

Δείτε την επιτροπή.
Share:

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ