ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΤΑΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ 5% ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Δείτε το Δελτίο Τύπου.
Δείτε το  έγγραφο.

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ