Κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, όπως καταρτίστηκαν μετά από συνεδρίαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Α/θμιας  & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Τυχόν ενστάσεις να σταλούν στο fax 22310 66167

Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που πληρούν τα τυπικά προσόντα
Πίνακας αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά διεύθυνση, των υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας που πληρούν τα τυπικά προσόντα
Πίνακας αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά διεύθυνση, των υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας 
Share:

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ