Κοινοποίηση αναμορφωμένων πινάκων υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Κοινοποίηση αναμορφωμένων πινάκων υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, μετά την εξέταση των ενστάσεων.
Αναμορφωμένος πίνακας υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που πληρούν τα τυπικά προσόντα
Αναμορφωμένος πίνακας αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά διεύθυνση, των υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αναμορφωμένος πίνακας υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας που πληρούν τα τυπικά προσόντα
Αναμορφωμένος πίνακας αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά διεύθυνση, των υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
Share:

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1 thought on “Κοινοποίηση αναμορφωμένων πινάκων υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Comments are closed.