Κοινοποίηση τελικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Τελικός Πίνακας βαθμολογίας, κατά φθίνουσα σειρά και ανά Διεύθυνση, των υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, που καταρτίστηκε μετά από συνεδρίαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Α/θμιας  & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
Share:

Author: pdestellad