Οι εξορυκτικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες του Λευκολίθου-Μαγνησίτη στη Βόρεια Εύβοια, κατά τη διάρκεια του 19ου και 20ού αιώνα, επί τη βάσει Αρχειακών Πηγών

Παλάντζας Γιάννης, 2007

Δείτε εδώ την επιστημονική εργασία.

Share:

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ