Κατανομή δέκα τεσσάρων (14) πιστώσεων Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Δείτε εδώ την κατανομή

Share:

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ