Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, κλάδων ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04.04 Βιολόγων, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και Βιβλιοθηκονόμων (προθεσμία ενστάσεων από Δευτέρα 03-10-2016 έως και Τετάρτη 05-10-2016)

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης (προθεσμία ενστάσεων από Δευτέρα 03-10-2016 έως και Τετάρτη 05-10-2016). Η ένσταση κατατίθεται στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ., Γραφείο 1168, υπόψη κας Ασβεστοπούλου ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στη διεύθυνση dfms1@minedu.gov.gr.

 

Δείτε εδώ αναλυτικά το έγγραφο με τους πίνακες

Share:

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ