Κύρωση οριστικών αξιολογικών πινάκων υποψηφίων αναπληρωτών – ωρομισθίων και απορριπτέων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ21-26, ΠΕ23, ΠΕ28, ΠΕ29 & ΠΕ30, για το σχολικό έτος 2016-2017, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ.

Δείτε εδώ την απόφαση

Δείτε εδώ τους πίνακες σε μορφή Excel

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ