Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση εκπαιδευτικών από το Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ασωπίας στη Φινλανδία, Πρόγραμμα Erasmus+ KA1

Δείτε εδώ το ενημερωτικό

Δείτε εδώ σύντομη παρουσίαση του σεμιναρίου

Share:

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ