Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) κλάδου ΔΕ1, για το διδακτικό έτος 2016-2017

Δείτε εδώ την απόφαση

Author: pdestellad