Κατανομή τριάνα επτά (37) πιστώσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και συμπλήρωση δύο (2) κενών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)

δείτε εδώ την κατανομή

Share:

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ