Κατανομή δύο (2) πιστώσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)

Δείτε εδώ την κατανομή

Share:

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ