Νέο Δελτίο Τύπου, Έντυπα Αιτήσεων, Υπεύθυνη Δήλωση και Τροποποιητική απόφαση ΥΠΠΕΘ για την πρόσκληση πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ,ΕΒΠ σχολικού έτους 2017-2018

Νέο Δελτίο Τύπου

Νέο έντυπο Αίτησης ΕΕΠ

Νέο έντυπο Αίτησης ΕΒΠ

Υπεύθυνη Δήλωση

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης

(Visited 1 times, 1 visits today)

Author: pdestellad