Το 4ο Δ.Σ. Λαμίας Συντονιστής Σύμπραξης 2016-2019 με θέμα “Rolling Stone” στο πλαίσιο του Erasmus+

1. Υλικό από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+:

α) Αφίσα Σεμιναρίου

β) Πρόσκληση Σεμιναρίου

γ) Σελιδοδείκτης

δ) Ανακοίνωση Σεμιναρίου

ε) Πρόγραμμα Σεμιναρίου

στ) Ύμνος του προγράμματος

ζ)  Φωτογραφίες από το 4ο Δ.Σ. Λαμίας

    


2. Παρουσιάσεις από το Σεμινάριο

α) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Δρ. Ελένη Μπενιάτα, Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας

β) Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα ελληνικά σχολεία: Γεώργιος Σταυρόπουλος, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων στη Φθιώτιδα

γ) Γεωμυθολογικές Περιλήψεις: Μίκα Καραβά, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

δ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Ράγκου Πολυξένη, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.

ε) Παρουσίαση από τη Λετονία

στ) Δραστηριότητες από το σχολείο στο Balozi (Λετονία)

Share:

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ