Κύρωση τελικών αξιολογικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Κύρωση πίνακα ΠΕ Βοιωτίας

Κύρωση πίνακα ΠΕ Εύβοιας

Κύρωση πίνακα ΠΕ Ευρυτανίας

Κύρωση πίνακα ΠΕ Φθιώτιδας

Κύρωση πίνακα ΠΕ Φωκίδας

Κύρωση πίνακα ΔΕ Βοιωτίας

Κύρωση πίνακα ΔΕ Εύβοιας

Κύρωση πίνακα ΔΕ Ευρυτανίας

Κύρωση πίνακα ΔΕ Φθιώτιδας

Κύρωση πίνακα ΔΕ Φωκίδας

Share:

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ