Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών – ωρομισθίων και πίνακας απορριπτέων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., για το σχολικό έτος 2017-2018

Δείτε εδώ την απόφαση

Δείτε εδώ τους πίνακες σε μορφή Excel

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ