Κατανομή πιστώσεων και δήλωση προτίμησης υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σχολικού έτους 2017-2018

Δελτίο Τύπου

Κατανομή πιστώσεων

Δήλωση Τοποθέτησης ΕΕΠ

Δήλωση Τοποθέτησης ΕΒΠ

Υπεύθυνη Δήλωση μη αποδοχής θέσης

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ