Κατανομή τεσσάρων (4) πιστώσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) & έξι (6) πιστώσεων Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

Δείτε εδώ την κατανομή

Share:

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ