Κατανομή πέντε (5) πιστώσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)

Δείτε εδώ την κατανομή

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ