Προκήρυξη χορήγησης υποτροφίας για το έτος 2017 – 2018 από το Καραπιπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα

Το Καραπιπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017? 2018 μία υποτροφία για ήδη φοιτητή ή φοιτήτρια (όχι νεοεισαγόμενους) σε προπτυχιακό (για πρώτο πτυχίο) ή μεταπτυχιακό επίπεδο, σε οποιοδήποτε ΑΕΙ της χώρας και σε οποιοδήποτε γνωστικό πεδίο. Απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι να κατάγονται από την Ευρυτανία και η οικογένειά τους να μην έχει επαρκή οικονομικά μέσα. Η υποτροφία συνίσταται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ κατ’ έτος, για όλα τα έτη σπουδών.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Share:

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ