Κατανομή: δύο (2) πιστώσεων Ε.Ε.Π. & τεσσάρων (4) πιστώσεων Ε.Β.Π. και πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων Ε.Ε.Π.

Δείτε εδώ την κατανομή από το ΠΥΣΕΕΠ

Share:

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ