Κατανομή δεκαεννιά (19) πιστώσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ε.Β.Π.

Δείτε εδώ την κατανομή

Share:

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ