Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτή ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23, Πράξη «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ ? Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ»

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων, οι οποίοι επιθυμούν να προσληφθούν στην Πράξη «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ ? Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δείτε εδώ τη δήλωση τοποθέτησης

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ