ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ EUROSCOLA 2018 – Οδηγίες συμμετεχόντων

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας συγχαίρει ΟΛΟΥΣ τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό EUROSCOLA 2018.
Οι βαθμολογίες όλων των συμμετεχόντων μαθητών έχει κοινοποιηθεί στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων που ανήκουν, μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Κάθε ενδιαφερόμενος συμμετέχων μαθητής μπορεί να ενημερωθεί προσωπικά για τη βαθμολογία του ? κατόπιν αιτήματός του:
  • Από το Διευθυντή του σχολείου του
  • στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας αυτοπροσώπως ή εγγράφως κατόπιν αίτησής του.

Οι 24 επιλεχθέντες μαθητές που θα εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Ημερίδα EUROSCOLA 2018 πρέπει να αποστείλουν άμεσα:
  1. Φωτοαντίγραφα των ταυτοτήτων (δύο όψεων) ή των διαβατηρίων τους
  2. Υπεύθυνες δηλώσεις εκ νέου και των δύο κηδεμόνων (δείτε εδώ το υπόδειγμα)
  3. Τον σχετικό πίνακα (δείτε εδώ) συμπληρωμένο με τα προσωπικά στοιχεία τους (με Λατινικούς χαρακτήρες-όλα κεφαλαία)
Τα ανωτέρω επιπλέον δικαιολογητικά θα αποσταλούν μέσω e-mail στο oikonomiko.pde.stereas@gmail.com  ή με fax στο 22310 66167, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας :
  • απευθείας στην Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας
  • μέσω του Διευθυντή του σχολείου τους
Στην πρώτη περίπτωση, οι μαθητές οφείλουν να ενημερώσουν τους Διευθυντές τους ότι έχουν αποστείλει ήδη τα δικαιολογητικά τους απευθείας στην Π.Δ.Ε.
Share:

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ