Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Μελών Π.Ο. στα ΚΠΕ Στερεάς Ελλάδας

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Share:

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ