Παράγοντες επιτυχίας της εκπαίδευσης STEM

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κωνσταντίνος Ι. Δραγογιάννης
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Μαθηματικών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
«Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές»
Πάτρα, Σεπτέμβριος 2017
Share:

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ