ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου


Δείτε τα παρακάτω σχετικά έγγραφα:

  1. Δελτίο Τύπου (pdf)
  2. Aνακοίνωση ΣΟΧ
  3. Παράρτημα
  4. Περίληψη της ανακοίνωσης
  5. Αίτηση
  6. ΦΕΚ Β’ 3459/4-10-2017

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ