Κατανομή μίας (1) πίστωσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)

Δείτε εδώ την κατανομή

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ