«Τροποποίηση απόφασης κύρωσης οριστικού Κύριου Πίνακα κατάταξης υποψηφίων κλάδου ΠΕ30, Ε.Ε.Π. για το σχολικό έτος 2017-2018

«Τροποποίηση απόφασης κύρωσης οριστικού Κύριου Πίνακα κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών – ωρομισθίων κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ καθώς και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας) για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 87/31-01-2018 απόφαση του Γ΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ»

Δείτε εδώ τον πίνακα σε μορφή excel

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ