Κατανομή πέντε (5) πιστώσεων Ε.Ε.Π. και πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ε.Ε.Π.

Δείτε εδώ την κατανομή

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ