Δελτίο Τύπου – Πρόσκληση για πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ, για το σχολικό έτος 2018-2019

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Δείτε εδώ την Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΩΙΘ4653ΠΣ-1Ω1)

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ