Ανακοίνωση προς υποψήφιους για πρόσληψη αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ στην ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Θέμα: «Ενημέρωση για Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ΕΕΠ-ΕΒΠ του διδακτικού έτους 2016-2017»

Σας γνωρίζουμε ότι για την απόδειξη της προϋπηρεσίας σας του περσινού σχολικού έτους 2016-2017 η οποία έχει αποκτηθεί σε θέση αναπληρωτή σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Γενικά Σχολεία (δεδομένου ότι η βεβαίωση προϋπηρεσίας η οποία είχε κατατεθεί με την περσινή αίτησή σας ήταν μέχρι 28/4/2017) και προκειμένου να υπολογισθεί και μοριοδοτηθεί μέχρι 21-06-2017 ή 30-06-2017 πρέπει να υποβληθεί μαζί με την αίτησή σας η βεβαίωση προϋπηρεσίας που εκδόθηκε κατά την απόλυσή σας στο τέλος του διδακτικού έτους 2016-2017.
Αν έχετε ήδη υποβάλλει την αίτησή σας στην υπηρεσία μας και δεν συμπεριλάβατε την τελική βεβαίωση προϋπηρεσίας 2016-2017 μπορείτε να την υποβάλλετε μέχρι 27-04-2018 (ημερομηνία λήξης των αιτήσεων).
Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας του τρέχοντος σχολικού έτους 2017-2018 θα ζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.
Τηλέφωνο πληροφοριών 2231066152.

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ