Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α.

Δείτε εδώ την πρόσκληση για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης

Δείτε εδώ το υπόδειγμα αίτησης για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης


Δείτε εδώ την πρόσκληση για τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων

Δείτε εδώ το υπόδειγμα αίτησης για τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

Share:

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ