Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία

δείτε εδώ την προκήρυξη συντονιστών εκπαιδευτικού έργου

δείτε εδώ το υπόδειγμα αίτησης συντονιστών εκπαιδευτικού έργου

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ