ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ? ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό

Share:

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ