Τελικοί Πίνακες Δεκτών/Μη Δεκτών Υποψηφίων στη Διαδικασία Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, ανά κλάδο και κατά αλφαβητική σειρά

Δείτε εδώ τον τελικό πίνακα δεκτών υποψηφίων

Δείτε εδώ τον τελικό πίνακα μη δεκτών υποψηφίων

 

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ