Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδας

Δείτε εδώ την Απόφαση Τοποθέτησης Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ