Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Στερεάς Ελλάδας

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Δείτε εδώ υπόδειγμα αίτησης

Author: pdestellad