Τελικοί Πίνακες Δεκτών / Μη Δεκτών Υποψηφίων στη Διαδικασία Επιλογής Προϊσταμένων ΚΕΣΥ

Δείτε εδώ τον τελικό πίνακα δεκτών υποψηφίων, κατά αλφαβητική σειρά

Δείτε εδώ τον τελικό πίνακα μη δεκτών υποψηφίων

Author: pdestellad