Ενημέρωση ενδιαφερόμενων καθηγητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Euroscola

Ενημέρωση ενδιαφερόμενων καθηγητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Euroscola
Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επιθυμούν να συνοδέψουν τους 24 μαθητές που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στην ημερίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, στις 7 Μαρτίου 2019, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέχρι την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα συνυποβάλλουν με την αίτησή τους :
  • Αντίγραφο (μεταφρασμένο και επικυρωμένο) του ξενόγλωσσου τίτλου, από το οποίο να προκύπτει η πολύ καλή γνώση ή και άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/Γ2, C1/C2)
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν συμμετάσχει στην ημερίδα Euroscola στο παρελθόν.
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (500 λέξεις).
Οι καθηγητές ΠΕ05 και ΠΕ06 δεν θα στείλουν αντίγραφα ξενόγλωσσων τίτλων.
Ο ατομικός φάκελος του κάθε εκπαιδευτικού (με τα σχετικά δικαιολογητικά) θα πρέπει να σταλεί (με συστημένο ή εξπρές-κούριερ) από τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης θα μεριμνήσει να συγκεντρώσει και να αποστείλει τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, στην υπηρεσία μας (με συστημένο ή εξπρές-κούριερ) μέχρι την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018, που είναι και η καταληκτική ημερομηνία, στην παρακάτω διεύθυνση:
Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας
Αρκαδίου 8
Λαμία 35131
υπόψη κ. Κων/νου Ζαχαρόπουλου
 
Καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά την καταληκτική ημερομηνία.

Δείτε εδώ υπόδειγμα της αίτησης

Δείτε εδώ υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης

 

Share:

Author: pdestellad