Διευκρινίσεις σχετικά με τη διεξαγωγή του γραπτού διαγωνισμού Euroscola 2019

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διεξαγωγή του γραπτού διαγωνισμού Euroscola 2019
    Στο πλαίσιο του προγράμματος Euroscola θα διεξαχθεί  διαγωνισμός για την επιλογή των μαθητών με θέμα: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται με άμεση καθολική ψηφοφορία από τους ευρωπαίους πολίτες. Με την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας το 2009, το ΕΚ συν-αποφασίζει με τις κυβερνήσεις των χωρών ? μελών της Ένωσης σε μεγάλο ποσοστό της νομοθεσίας και επίσης αναλαμβάνει σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες. Έχει αυξημένες εξουσίες όσον αφορά στον προϋπολογισμό της Ένωσης, ασκεί δημοκρατικό έλεγχο των αποφάσεων και είναι απαραίτητη η συναίνεσή του στις διεθνείς συμφωνίες που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
  Τον Μάιο του 2019 οι Ευρωπαίοι πολίτες από τις 27 χώρες της ΕΕ θα ψηφίσουν στις ευρωπαϊκές εκλογές για την ανάδειξη των 705 Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πώς πιστεύετε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ενισχύσουν τη δημοκρατική φυσιογνωμία της Ένωσης; Θεωρείτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβει περισσότερες αρμοδιότητες, ώστε να εκφράσει με πιο αποφασιστικό τρόπο την εντολή των πολιτών της Ένωσης, οι οποίοι με την ψήφο τους θα προσδιορίσουν τη μελλοντική πορεία της Ευρώπης;»
    Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα σχολεία όπου φοιτούν οι μαθητές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής, με την αποκλειστική ευθύνη των Διευθυντών, την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019, σε αίθουσα και επιτηρητές που θα ορίσουν οι Διευθυντές της κάθε Σχολικής Μονάδας. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει τρεις διδακτικές ώρες σε όλα τα σχολεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Οι επιτηρητές εκείνη την ημέρα θα απαλλαγούν από τα διδακτικά τους καθήκοντα μόνο για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διενεργείται ο διαγωνισμός.
    Οι μαθητές θα διαγωνιστούν σε τετράδια πανελλαδικών, και όχι κόλλες αναφοράς με αυτοκόλλητα για την κάλυψη των ονομάτων. Στο εξωτερικό των τετραδίων δε θα αναγράφεται τίποτα, καθώς αυτό αποτελεί διακριτικό στοιχείο και κατά συνέπεια αιτία αποκλεισμού από τον διαγωνισμό. Επίσης, στο εσωτερικό των τετραδίων, απαγορεύονται διακριτικά στοιχεία όπως η πόλη του εξεταζόμενου στην ημερομηνία, καθώς επίσης αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη βαθμολόγηση. Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, δεν επιτρέπεται να έχουν οι μαθητές κινητά τηλέφωνα και σημειώσεις.
Παρακαλούνται οι σχολικές μονάδες να φροντίσουν να προμηθευτούν εγκαίρως τετράδια πανελλαδικών εξετάσεων. Γραπτά δοκίμια σε κόλλες αναφοράς θα αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης.
Η όλη διαδικασία θα γίνει με το εξής χρονοδιάγραμμα:
23/10/2018 ? 08/11/2018
 Συγκέντρωση αντιγράφων ξενόγλωσσων τίτλων & αντιγράφων καρτέλας επίδοσης των διαγωνιζομένων (με ευθύνη των Δ/ντών της κάθε Σχολικής Μονάδας)
 
24/10/2018 ? 27/11/2018
Αποστολή δικαιολογητικών ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών (με ευθύνη των Δ/ντών της κάθε Σχολικής Μονάδας) – μέσω της οικείας Δ/νσης ? στην ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας
 
ΠΕΜΠΤΗ 10-1-2019
  • Διεξαγωγή διαγωνισμού
  • Συγκέντρωση γραπτών των διαγωνιζομένων (με ευθύνη των Δ/ντών της κάθε Σχολικής Μονάδας)
  • Αποστολή όλων των δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων (γραπτά ? ξενόγλωσσοι τίτλοι ? καρτέλες επίδοσης), με διαβιβαστικό, στην οικεία Δ/νση (με ευθύνη των Δ/ντών της κάθε Σχολικής Μονάδας)
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-1-2019 & ΔΕΥΤΕΡΑ 14-1-2019
  • Συγκέντρωση & έλεγχος όλου του υλικού από τον Υπεύθυνο της κάθε Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης
  • Αποστολή γραπτών ? δικαιολογητικών μαθητών ? δικαιολογητικών εκπαιδευτικών, στην  παρακάτω διεύθυνση :
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
 Αρκαδίου 8
 Λαμία  35131
υπόψη κ. Κων/νου Ζαχαρόπουλου
 
ΤΡΙΤΗ 15-1-2019
Συγκέντρωση όλου του υλικού στην ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας
ΤΕΤΑΡΤΗ 16-1-2019
Καταμέτρηση κι έλεγχος των γραπτών
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-1-2019
Βαθμολόγηση γραπτών
  • Στο διαβιβαστικό της κάθε Δ/νσης θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός των διαγωνιζομένων μαθητών και όχι τα ονόματά τους.
  • Όλη η αλληλογραφία θα πρέπει να γίνει είτε με συστημένο τρόπο, είτε με εξπρές (ή κούριερ), προκειμένου να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις.
  • Οι ημερομηνίες θα πρέπει να τηρηθούν από όλους τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να διεκπεραιωθεί σωστά η διαδικασία του προγράμματος.
 
    Η υπηρεσία μας θα σας ενημερώσει με νεότερο έγγραφό της για τους μαθητές και συνοδούς που θα επιλεγούν για την αποστολή της Περιφέρειάς μας, στο Στρασβούργο, στις 7 Μαρτίου 2019, καθώς και για τη διαδικασία της επίσκεψης. Υπενθυμίζουμε ότι δεν μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές της Α΄ τάξης, ούτε μαθητές οι οποίοι έχουν μεταβεί ξανά στο παρελθόν στο Στρασβούργο, εκπροσωπώντας την Περιφέρειά μας στην Ημερίδα Euroscola.
    Ευχόμαστε «καλή επιτυχία» στους μαθητές που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.
Share:

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ