Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Οδηγών Συνοδών Σχολικού Λεωφορείου

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου


ΔΕ Οδηγών – Επιτυχόντες

ΔΕ Συνοδών – Επιτυχόντες

ΔΕ Συνοδών – Απορριπτέοι

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ