Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε κενές θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας

Δείτε εδώ την απόφαση τοποθέτησης

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ