Πρόσκληση των Υποψηφίων για τις θέσεις Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. σε συνέντευξη

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Δείτε εδώ το πρόγραμμα

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ