Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας

Δείτε εδώ την απόφαση

Share:

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ